Gebed met gesag uit Lukas 10:19

Untitledq

Die gebed is gebid deur ‘n ouderling tydens die kerkraad se samekoms op Saterdag 7 November 2015.

 

Here, ek kom vanoggend en met die outoriteit wat u ons gegee het, bid ek dat alle negatiewe gedagtes, kwaad praat, eie belang en ‘n gees van opstand, van nou af geen houvas of invloed op hierdie gemeente sal hl hê nie.

Dat dit van nul en geen waarde meer sal wees nie – in U Naam.

Ons bid Heer dat U hierdie gemeente en leraars sal vul met u liefde.

Dankie Here.

In Jesus se Naam.

Amen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *